Zaproszenie

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski zaprasza  na wystawę Krzysztofa Szlapy którą można oglądać do 1 kwietnia 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Szlapa Krzysztof artysta fotografik.  Autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik wys­taw zbiorowych, od 2014 roku kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie we współpracy z Jakubem Byr­czkiem, w lat­ach 2014 – 2019 kura­tor Galerii Za Szybą, od 2013 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski, uczest­nik Szkoły Widzenia, Grupy 999, Grupy FOTOGRAFY, stype­ndysta Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego w dziedzinie kul­tury, lau­reat nagrody dla młodego twórcy imienia Anny Cho­j­nack­iej, wykład­owca kursów ZPAF OŚ oraz Uni­w­er­sytetu Otwartego UŚ. Mieszka i tworzy w Katow­icach, na co dzień pracuje w Szkole Fil­mowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Fotograficzna opowieść Krzysztofa Szlapy to zdjęcia mające inny wymiar,  umykającego świata codzienności w którą niezauważalnie przenikają mikroświaty. Perspektywa Krzysztofa skłania do spojrzenia na rzeczy zwykłe w sposób niezwykły.

Jak powiada Krzysztof Szlapa „W swoich dzi­ała­ni­ach szukam poe­t­y­ck­iego wymi­aru. Sięgam po motywy z najbliższego otoczenia lub podróżuję, aby tworzyć obra­zowe reprezen­tacje wewnętrznych stanów widzenia. Chcę wyrazić swoje uczu­cia i myśli poprzez uni­w­er­salne i pon­ad­cza­sowe, wiz­ualne metafory.”

autor K.Szlapa “M3”

Galeria Katowice ZPAF