O NAS

Informacje ogólne

Filmoteka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego zlokalizowana na parterze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego jest jedną z jednostek wchodzącą w skład funkcjonującego na Uniwersytecie Śląskim systemu biblioteczno-informacyjnego. Wyselekcjonowane zbiory Filmoteki stanowią  warsztat do pracy badawczej, naukowej i dydaktycznej dla  środowiska akademickiego. Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają kierunki studiów oraz prace naukowo-badawcze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Filmoteka gromadzi zbiory z tematyki kina, filmu, sztuki, fotografii. Posiada także czasopisma polskie i zagraniczne oraz bardzo bogaty zasób filmów.